Fiskeklubben Sildeskæl

Generalforsamling Sildeskæl

22.Feb. 2024

Vi var 7 fremmødte.

Der blev talt om klubbens videre eksistens , og vi blev enige om at fortsætte men med færre ture.

Vi blev enige om 6 ture årligt , bla. Silde , makrel samt fladfisketure.

Vi ville prøve at sejle med Sandmanden , Arresø og Jaws.

Børge tjekker hvornår vi skal afsted på første tur – formodentlig maj måned.

Det blev besluttet at kontingent på kr. 350 fortsætter.

Vi er på nuværende tidspunkt 12 medlemmer i klubben

Da Svend ikke er mobil, har han besluttet ikke at være formand længere – men stadig medlem af klubben.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 

Så derfor skulle der vælges en ny formand – valget faldt på Steen Kühl da ingen andre ville stille op..

Henning blev genvalgt som revisor

Steen Brogaard blev  genvalgt som revisor sup.

Steen Ølsted blev valgt som bestyrelses sup.

Børge er stadig kasser

 

 

Efterfølgende blev der serveret det store kolde bord med lidt til ganen –

Kaffe og Käthes hjemmelavet æblekage..

På bestyrelsens vegne

Steen Kühl

Sildeskael.dk V/Käthe og Børge Jensen Bøgevej 5 3200 Helsinge CVR-nummer 42173762.
E-mail spiren@gmail.com/sildeskael@gmail.com Tlf: +45 23412128
/51291978

Webshop fra e-hjemmeside.dk